EKPE: (WEALTH)

EKPE: (WEALTH)

Ekpe bụ akụnụụba mmadụ kpatara ma hapụ laa mmụọ. Ekpe na- enye aka akwalite akunuuba ndị dị ndụ n’ala Igbo. Ihe a na-akpọ ya na bekee bụ (Wealth).

Ndị Igbo dịka esiri kọwa n’enwemenwe bụ ndị amara ama dịka ndị na-agba oke mbọ. Ha nwekwazịrị akụnụụba na gbanyụụ ma na- echekwa ya etu okwesiri.

IKE EKPE

Ike Ekpe bụ mmadụ (onye nwe akụnụba) iji aka ya, obi ya niile n’enweghi mmanye ọ bụla kee akụnụụba o nwere n’etiti ụmụ ya niile tupu ọnwụọ.

Ike ekpe na-enye aka emeka ezinaụlọ ghara ịnọ n’ọgbaghara mgbe nwoke ji ezinaụlọ ahụ bụ nna ha nwụrụ.

ỊDA EKPE/ỊGBA MKPE

Ịda ekpe ma ọ bụ ịgba mkpe pụtara mgbe mmadụ ma ọ bụ ndị nọ n’akwa ọnwụ nọọ na nnukwu iru uju maka ọnwụ gburu nne, nna, nwanne, ụmụnne/ụmụnna ha.

Mgbe ndị a nọ n’emume iru uju maka onye nwụrụ ha, anyị na-akpọ ya ịda ekpe ma ọbụ ịgba mkpe.

USORO A NA-AGBASO MGBE A NA- EKE EKPE

Mgbe nwoke nwe ụlọ gbadawara nke na ọnwụ na-ekwezi ya ọnụ, ọ bụ ọrụ ya ịkpọkọta ụmụ ya dịka anyị siri kwuo na mbụ ma kee ha akụnụụba ya etu okwesiri. Ọga-agbaso usoro iwu omenaala Igbo kee akunụụba ya dịka:

  1. Ọkpara ga-anọchi obi nna ya
  2. Ọdụụdụ nwa ga-ewere ime ụlọ nneya ma ọbụrụ na nne ya anwụọ. Nwoke ahụ ga-agbakwa mbọ kerie akụnụụba ya ndị ọzọ etu o kwesiri. O nwe ka esemookwu siri dapụta n’etiti ha mgbe nna ha nwụgoro, a na-akpọkọba ụmụnna na ikwunibe kọọrọ ha. Ha bụ ndị ga-edozi esemokwu ahụ.

IRI EKPE/ERIMERI

Iri ekpe nke anyị nwekwazịrị ike ịkpọ erimeri pụrtara ụzọ dị iche iche doro anya ndị dị ndụ si erita akụnụụba onye nwụrụ anwụ n’omenaala Igbo.

N’ala Igbo, e nwere erimeri a na- eri na bee nna, agbụrụ nne nakwa n’aka enyi onye ahụ. ebe a na-eritekarị ekpe n’agbụrụ nne bụ n’obodo Ọhafịa nke dị na Abịa Steeti.

NDị ICHE DỊ NA IKE EKPE NA IRI EKPE

Abia n’ike ekpe; Ọbụ nna nwe ụlọ nke kpatara akụnụụba ahụ na-eke ụmụ ya ekpe ebe ọ bụ ụmụ ya ndị onyere ihe ndị ahụ okere bụ ndị na-eri ekpe ahụ. A na-akpọ ha Ori-ekpe mgbe nwoke di ọkpara na-eri akụnụụba nna ya ma ọnwụọ ka a na-akpọ “Primogeniture” na bekee.

NDỊICHE DỊ N’IRI EKPE NNỌCHIỌKWA NA ENWEMENWE AKA MKPA/IRI EKPE NNỌCHIỌKWA

Iri ekpe nnọchiokwa bụ iri akụnụụba onye ọzọ kpatara ọbụrụ di ọkpara ketara akụnụụba nna ya, mgbe ọbụla ọkwachara nna ya ma malite riwe akụnụụba onye ọnọchiri anya ya dịka nna n’ezina ụlọ ahụ ka ọ na-eri.

Enwemenwe aka mkpa: Nke a bụ akụnụụba mmadụ jiri aka ya were kpata ma ọ bụ nke onwetara n’aka nna ya mgbe nna ya kaa anọ ndụ. E nwekwara ike ịkpọ ya  Enwemenwe nke onye.

Skip to toolbar